Vydávání vysvědčení 26. 6. 2020

Vysvědčení si zítra 26. 6. 2020 vyzvednou všichni žáci, kteří nejeví příznaky onemocněním Covid-19, nejsou umístěni v karanténě nebo nepřišli v posledních dnech do styku s osobou pozitivní na Covid-19. Žáci se dostaví do školy v době 07:40-07:55, vstupují hlavním vchodem a u vchodu podstoupí dezinfekci rukou. Bez přezouvání odchází přímo do svých tříd se zakrytými ústy a nosem ochrannými prostředky (rouškou, štítem atd.), kde proběhne v době od 07:55 do 08:40 hodin třídnická hodina s programem vydávání vysvědčení a hodnocením školního roku. Rodičům a cizím osobám je vstup do budovy zakázán! Před prvním vstupem do školy musí všichni žáci odevzdat předem vyplněné a podepsané čestné prohlášení

9. B se loučí...

Milí spolužáci a kamarádi, po několika letech jsou tato oslovení svým způsobem vhodná. Ať už mezi námi přátelství stále přetrvává anebo ne, tak jsme vděční za každého z vás. Ne všichni se známe od první třídy, některé známe pouze jeden, dva, tři roky, ale připadá nám to, jako bychom se znali celou věčnost. Vždy jsme spolu drželi, jak kluci, tak holky a za to jsme rádi. Byli a jsme super třída, a to se jen tak nevidí. Pro nás je tento školní rok něčím výjimečný, a to tím, že je náš poslední. V pátek 26. 6. 2020 se rozloučíme s určitou částí života a zároveň začíneme další životní etapu. Uplynulo již devět let, co jsme společně vstoupili do této školy, kde nás celou dobu provázely obavy, rados

Rozlučka třídy 9. A

Vážení učitelé, mílí žáci a kamarádi, v pátek 26. 6. 2020 se po devíti letech rozloučíme se základní školou a ukončíme naši dětskou etapu života. Dovolte nám, abychom Vám přiblížili naše působení na základní škole. Psal se rok 2011, když jsme se někteří poprvé viděli u zápisu do prvních tříd. Poté jsme nadšením ze zápisu a z radosti, že půjdeme „konečně“ do školy, čekali do dne, který můžeme nazvat jako osudový. Tím bylo, pokud se nepletu, očekávané 1. září. V ten den nás i s našimi rodiči přivítala v krásně vyzdobené třídě p. učitelka Tesarčíková, samozřejmě i s doprovodem váženého pana ředitele a paní zástupkyně. Den za dnem utíkal a my jsme si vytvářeli první třídní kolektiv, někdy se to

Oznámení o přerušení činnosti školní družiny

Oznámení přerušení činnosti družin Rada města Havířova prostřednictvím odboru školství a kultury MMH Svornosti 2 736 01 Havířov-Město Název školy: Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná Přerušení (volno) na dny: 01. 07. - 31. 08. 2020 Zdůvodnění: Zjištěný nezájem zákonných zástupců žáků o přítomnost žáků ve školní družině v období hlavních školních prázdnin. Zveřejněno: Datum: 23. 06. 2020 Místo: web školy, úřední deska školy Datum oznámení: V Havířově dne: 23. 06. 2020

Zeměpis 2: Moravskoslezský kraj - tipy na prázdniny

Za týden začínají prázdniny, které většina z nás prožije v krásné České republice. Náš učitel zeměpisu a moderátor TV FABEX OSTRAVSKO Jirka Jekl vytvořil video, které vás seznámí s nejnavštěvovanějšími místy Moravskoslezského kraje. Rozhodně stojí za vidění!

Oznámení o vyhlášení volných dnů na Základní škole Gorkého Havířov

Na základě § 24 odst. 2 Zákona 561/2004 Sb. v platném znění vyhlašuji na dny 29. 6. - 30. 6. 2020 volné dny pro žáky školy. V důsledku epidemie Covid-19 přikročí škola k organizačním změnám v závěru školního roku. Aby byla umožněna žákům školy účast na letních táborech již od 27. 6. 2020, vyhlašuji dny ředitelského volna na výše uvedené dny. Závěrečné vysvědčení za školní rok 2019 / 2020 bude vydáváno všem žákům v pátek 26. 6. 2020 od 07:55 hodin v 1. vyučovací hodině. Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 20584/2020-4/MIN/KAN odst.1k) platného od 22. 6. 2020 bude vydáváno vysvědčení pro celé třídy (nedělené na skupiny do 15 žáků). Všichni žáci školy budou přebírat

Nábor do fotbalu

Městský fotbalový klub pořádá nábor kluků a děvčat ročníku 2014 a 2015 do svého oddílu. Všechny bližší informace nejdete na plakátu pod textem.

Deváťáci ve finiši před přijímačkami

Po dobu čtyř týdnů od 11. 5. se naši deváťáci, pod vedením svých pedagogů - p. uč. Lenky Schindlerové, p. uč. Magdalény Slobodové a p. uč. Martiny Novotné - připravovali k přijímacím zkouškám na střední školy. Ani nestandardní podmínky vzdělávání, omezené pandemií koronaviru, jim nebyly překážkou v této intenzivní přípravě. Vynaložené úsilí z mnoha hodin přípravy, zužitkovali žáci v pondělí 8. června při konání přijímacích zkoušek. Věříme, že je zvládli všichni úspěšně. Za celý pedagogický sbor, přejeme všem žákům přijetí na jimi vybrané středné školy a tím úspěšné završení jejich základního vzdělávání.

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com