top of page

Čtenářské dílny ve 2.A


V rámci spolupráce s Městskou knihovnou Havířov probíhají ve 2.A již od počátku února pravidelné čtenářské dílny. Děti si nosí rozečtené knihy, pokud nemají knihu vlastní, dostanou nějakou k dispozici ze zásob knihovny. O tom, co čtou, si povídají, jindy si pro ně připraví zajímavý program paní knihovnice.

V pátek 10. 3. jsem se jedné takové dílny účastnila. Tématem lekce byly ilustrace. Nejprve si žáci v kruhu povídali o tom, kdo je to ilustrátor, jestli mají rádi ilustrované knihy, proč ilustrace v knihách jsou, jak vznikají, jakou mohou mít podobu. Pak byli rozděleni do tříčlenných skupin a každá z nich doslala jednu kartičku s ilustrací. Úkolem dětí bylo společně vymyslet k obrázku příběh. Po jeho splnění se opět všichni sešli, společně si četli své výtvory a přiřazovali je ke kartičkám. Vymyšlené historky byly různorodé, děti do nich vložily svou fantazii, zároveň se naučily spolupracovat ve skupince, respektovat nápady svých spolužáků – spoluautorů. Práce je bavila, užívaly si to.

Moc děkujeme paní Michaele Tobolové, vedoucí oddělení pro děti, i jejím kolegyním, které nám pomáhají rozvíjet u dětí čtenářské dovednosti, tvořivost, ale hlavně zájem o četbu a knihy samotné.

Martina Novotná


Comentarios


Archiv
bottom of page