top of page

Envofilm v Českém Těšíně

Ve čtvrtek 19.10. a pátek 20.10. 2017 se žáci 5., 7., 8. a 9. ročníku vydali do Českého Těšína, aby zhlédli nejlepší žákovské a studentské filmy s environmentální tematikou v rámci přehlídky s názvem Envofilm. Akci pořádá už druhým rokem Albrechtova střední škola. Všechny filmy spojuje téma životního prostředí. Filmy byly krátké, ale opravdu nápadité a zajímavě natočené.

Po promítání si žáci prohlédli prezentace oborů, které připravili studenti zdejší školy, výstavu výtvorů ke Dni stromů, zahráli si ekologické hry, účastnili se Fytoworkshopu a někteří se vydali do města prohlédnout si památky a přírodní zajímavosti Českého i Polského (deváťáci) Těšína.

Celá akce byla velmi pěkně připravena a žákům i učitelům se líbila. Tímto bych chtěla za všechny poděkovat organizátorům.

Lucie Tulejová

A jak se o celé akci vyjádřili žáci? Můžete si přečíst krátká vyjádření dvou z nich:

Na vlakové nádraží do Českého Těšína jsme přijeli ve čtvrt na devět. Odtamtud jsme vyrazili na Albrechtovu střední školu, kde jsme zhlédli několik filmů s environmentální tematikou. Nejvíce mne zaujal film „Děti dnes a kdysi“. Před školou pak čekala průvodkyně, která nám ukázala historické památky Českého Těšína. První zastávka byla u Gymnázia Josefa Božka. Pak jsme pokračovali k Pomníku letcům 2. světové války. Vedle památníku stojí budova Těšínského divadla. Po krátké procházce městem jsme došli do Komenského sadů. Tam jsou Bludné balvany.

Tato prohlídka Českého Těšína byla velmi poučná, zajímavá a mě se líbila. Domů jsem přišel sice unavený, ale plný dojmů a vědomostí.

Adam Majer, 8.B

Přišli jsme na Albrechtovu střední školu s třídou 8.A, kde jsme se šli podívat na Envofilm. Byly to krátké filmy, asi do 5. minut: „Odpaďák“, „Jak se do popelnice volá, tak se z popelnice ozývá“, „Kdysi a dnes“….. Po filmech nás studenti ze střední provedli po škole, kde byly připraveny stánky s ukázkami učebních oborů (např. podnikání, pekař, cukrář, kuchař-číšník). Pak jsme šli ven, kde nás čekali studenti, rozdělili si nás na 8.A a 8.B. Dvě studentky nám dělaly průvodkyně po Českém Těšíně, přičemž jsme navštívili různé těšínské památky jako je Kulturní a společenské středisko, Těšínské divadlo, Gymnázium, miniaturu Piastovské věže. Pak jsme měli krátký rozchod na náměstí. Nakonec jsme se přemístili na nádraží a jeli vlakem domů. Náramně jsme si to užili a také nás to poučilo.

Dan Svrček, 8.B

Archiv
bottom of page