top of page

Ředitelské volno 29. 09. 2017

Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná

O Z N Á M E N Í

Oznamuji, že na základě § 24 odst. 2) Zákona 561/2004 Sb. v platném znění vyhlašuji z technických důvodů

ředitelské volno pro žáky školy na den 29. 09. 2017 (pátek).

Školní jídelna automaticky odhlašuje všem stravujícím se žákům na den 29. 09. 2017 stravu – zákonní zástupci již stravu dětí nemusí odhlašovat. Školní družina nebude v provozu.

Školní docházka bude pokračovat pro žáky Základní školy Gorkého v pondělí 02. 10. 2017 dle běžného rozvrhu hodin.

Mgr. Igor Zaťko ředitel školy ZŠ Gorkého Havířov-Město

Archiv
bottom of page