top of page

Získání mezinárodního titulu EKOŠKOLA

Projektem Ekoškola jsme se zabývali v minulých letech a také tento rok se mu nadále věnujeme. Minulé dva školní roky jsme se věnovali tématům třídění odpadů a vodě.

Na podzim 2017 nás navštívily dvě auditorky Ekoškoly, které se nechaly provést po naší škole a informovat o všech našich činnostech, které provádíme a následně všechna negativa a pozitiva sepsaly a odevzdaly komisi, která vše posoudila. Asi o měsíc později nám sdělily, že se nám podařilo titul získat, tudíž se ho na konci školního roku chystáme do Prahy titul oficiálně převzít.

Rozhodli jsme se, že se budeme snažit titul obhájit. Budeme pokračovat ve zpracovávání našich nynějších témat - VODA a ODPAD - a přidáme jedno nové téma - JÍDLO.

V tomto tématu se chceme pozastavit především nad tím, proč jídlem tolik plýtváme a jak plýtvání omezit. Chceme, aby alespoň žáci naší školy jídlem zbytečně neplýtvali. Samozřejmě, že s tímto tématem také úzce souvisí třídění odpadů (v tomto případě obaly jednotlivých potravin) a velká spotřeba vody.

Do našeho týmu také přibyli dva noví členové a jsme moc rádi, že se budeme moci více specializovat na určité role v týmu, podle toho, co komu jde a v čem se vyzná.

Co se týče našich plánů, chceme dále uskutečňovat a zdokonalovat jednotlivé naplánované aktivity, které jsou obsaženy v bodech našeho plánu činností. Také chceme více informovat naše spolužáky jak o třídění odpadu a plýtvaní vodou a jídlem, tak o našem Ekotýmu a věcech co máme v plánu dělat pro naši školu. Veškeré informace najdete na naší nástěnce v 1. patře, na školním webu a v pravidelných relacích ve školním rozhlase.

Tímto vás vyzýváme k tomu, abyste jak ve škole i mimo ni mysleli na to, že každou věcí, co uděláte pro životní prostředí, přispíváte i sobě a svému zdraví.

Děkujeme za pozornost a doufáme, že se budete s námi snažit změnit náš život k lepšímu a podporovat nás a naší školu ve všech našich projektech.

Autoři: Nora Zaťková a Rita Rapošová

Archiv
bottom of page