top of page

Bojovali jsme v zoo

Jarní kolo tradiční soutěže Velká cena zoo se tentokrát věnovalo tématu Louky a pole ČR.

Za naši školu se soutěže zúčastnili žáci navštěvující volitelný předmět seminář z přírodopisu. Ti sestavili jeden tým mladších žáků (6. a 7. ročník) a další 4 družstva žáků starších (8. a 9. ročník) a v pátek 23. března jsme vyrazili do ostravské zoologické zahrady.

Soutěž probíhá formou testu, který pětičlenné týmy musejí co nejpřesněji vyplnit. Otázky jsou velmi náročné. Naši žáci v obrovské konkurenci družstev z celého kraje uspěli ve

lmi dobře a jeden tým získal tak velký počet bodů, že se probojoval do finále. To proběhlo v neděli 8.4.

Naši přírodovědci ve složení A. Stráníková, E. Čierňavová, V. Mikula, T. Sourada a J. Šobra nakonec získali 7. místo. Je to velký úspěch, soutěže se v jejich kategorii zúčastnilo celkem 119 družstev.

Všichni soutěžící žáci si zaslouží velkou pochvalu a poděkování za reprezentaci školy.

Naši cestu na soutěž jsme využili také k tomu, abychom zoo předali finanční částku 8 500,-Kč jako pravidelný dar, kterým sponzorujeme velmi vzácného a krásného primáta lemura Sclaterova.

Chtěla bych poděkovat všem žákům, jejich rodičům a také učitelům, kteří na tento dar přispěli.

L. Tulejová

Archiv
bottom of page