top of page

2. Velikonoční jarmark

Sdružení rodičů při Základní škole Gorkého v Havířově Vás srdečně zve na

2. VELIKONOČNÍ JARMARK,

který se bude konat dne 16. dubna 2019 od 15 hodin v tělocvičně Základní školy Gorkého.

Těšit se můžete na:

  • třídní stánky s velikonočními ozdobami tvořené dětmi ve škole

  • výstavu velikonočních výrobků dětí a jejich rodinných příslušníků

  • chutné a voňavé dobroty a velikonoční chuťovky připravované zástupci rodičovského sdružení

Všechny výrobky si budeme moci zakoupit za symbolické ceny. Jejich koupí přispějete svým dětem na školní výlet, vstupné do kina, divadla či odměny.

Pojďme společně oslavit náš druhý školní velikonoční jarmark, oceňme snahu a tvořivost našich dětí.

Těšíme se na příjemně strávené odpoledne,

zástupci Sdružení rodičů

….. a protože víc hlav více ví ….. víc rukou zvládne více práce …..

žádáme Vás rodiče o podporu této akce tím, že společně se svými dětmi vlastnoručně vytvoříte, upečete, upletete velikonoční výrobek nebo dobrotu (minimálně v počtu 5 kusů)

Všechny Vaše výtvory budou v rámci akce prodejné a výtěžek bude vložen do kasičky třídy, kterou dítě navštěvuje. Hotové výrobky předejte po domluvě třídním učitelům. Za Vaši podporu předem děkujeme a přejeme, ať se Vám Vaše společné tvoření daří.

Archiv
bottom of page