top of page

Textilnictví – Od nitě po tuniku


Třídy 5. A a 5. B navštívily 14. 3. 2019 výstavní síň Musaion tedy havířovskou pobočku Muzea Těšínska. Paní lektorka Mgr. Lucie Tomiczková si pro žáky připravila interaktivní besedu „Textilnictví“ z hlediska historických období. Počátky textilnictví sahají až do pravěku – od starší a mladší doby kamenné po dobu bronzovou.

Žáci se seznámili s nejstaršími nástroji i materiály, které sloužily k šití prvních jednoduchých oděvů: kostěné jehly, šídla, kožešiny a zvířecí šlachy. Tehdy se barvilo zvířecí krví nebo uhlím.

První zemědělci už používali rostlinná vlákna: len, kopřivu, konopí a lýko. Dokázali z nich spřádat nitě. Vymysleli jednoduchý tkalcovský stav, který využíval závaží z kamenů a pohyblivé brdo. Žáci si ho mohli prohlédnout a sledovat tkaní látky. V této době lidé šaty spínali šňůrkou, ještě nešili.

V době bronzové využívali vlnu z ovcí. Uměli ostříhat ovci, vlnu zbavit nečistot, rozčesat a spřádat nit. Vlna má výborné vlastnosti, je pružná, obsahuje lanolin, čím je ho více, tím je vlna kvalitnější, nekouše, je hebká a nadýchaná. V létě chladí, v zimě hřeje. K barvení vlny se používalo barvivo z rostlin, stromů a živočichů: duběnka, indigo, kurkuma, světlice, mořena, ořech, cibule, karmín (brouček červce) a další. Barvilo se dokonce i zkvašenou močí. Také dnes je vlna moderním přírodním materiálem pro výrobu textilu.

Každý žák si osahal kostěnou jehlu a vyzkoušel s ní propíchnout lněnou látku, poté ji obarvit technikou – batika. Zájemci se pokusili tkát na tkalcovském stavu. Zrakem i hmatem rozlišovali kožešiny různých živočichů. Beseda byla velmi zajímavá a přínosná.

Irena Kurková, tř. učitelka 5. B

Archiv
bottom of page