top of page

Projekce filmu A Plastic Ocean


Dne 25. března se žáci 3. až 9. ročníků zúčastnili promítání filmu A Plastic Ocean, které probíhalo pod záštitou organizace Greenpeace. Tato organizace v současné době vede kampaň Plast je past, jejíž cílem je omezení používání jednorázových plastů.

Snímek byl velmi poučný, zajímavě zpracovaný a místy až šokující. Původní znění s titulky mohlo zejména třeťákům místy činit obtíže, nicméně i ti měli možnost vidět a pochopit nepříjemnou realitu znečištění moří a oceánů. Spousta z nás odcházela z kina s přesvědčením, že je třeba začít chovat se jinak, změnit své spotřebitelské návyky a omezit plastovou stopu. Zhlédnutí tohoto dokumentu mělo vyvolat emoce, diskuze, přemýšlení, změnu. O to nám šlo především a věřím, že tohoto cíle jsme dosáhli.

Zároveň jsme se jako škola rozhodli kampaň Plast je past finančně podpořit, a to částkou 3000,-Kč. Tímto bych chtěla poděkovat žákům a rodičům za finanční příspěvek.

Mgr. Lucie Soldánová

A takto zachytily problém plastu v oceánech na obrázcích děti z 3.A.

Archiv
bottom of page