top of page

Velikonoční jarmark


Už druhým rokem na naší škole uspořádalo rodičovské sdružení akci s názvem Velikonoční jarmark. Letos tomu tak bylo v úterý 16. dubna od 15:00 do 18:00, opět v tělocvičně školy. Každá třída měla svůj „stánek“, v němž nabízela výrobky přichystané buď samotnými žáky, nebo vytvořenými za pomoci rodičů. Mohli jste tu najít různé výrobky od pomlázek, beránků, vajíček až po rozličné velikonoční ozdoby do domácnosti. Mezi nakupujícími převládali rodiče a další příbuzní, ale byli zde i žáci. Ti si pak ještě následující den dopoledne mohli dokoupit zbývající výrobky. Všechny takto vydělané peníze využijí třídy především na organizaci školních výletů a dalších akcí. Všem, kteří přispěli ke zdaru akce, děkujeme.

Tomáš Sourada, 9. A

Archiv
bottom of page