top of page

Jak jsme prožili Den Země 2019?

V pátek 26. dubna 2019 se i naše škola přidala k akcím připomínajícím nutnost ochrany životního prostředí na naší planetě. Zapojily se do nich všechny třídy a to rozličnými činnostmi.

Žáci 1. stupně se věnovali tvorbě plakátů, poznávání přírodnin a doplňování pracovních listů s tématikou Dne Země. Dále uklízeli v okolí školy, ale samozřejmě ale také vyrazili na procházky do okolí školy a k Meandrům řeky Lučiny. V jejich rámci navštívili jurtu lesní MŠ a hráli hry v přírodě.

Ti starší z 2. stupně pomáhali ve škole při úklidu vyřazeného nábytku a školního hřiště a také v blízkém lesoparku Stromovka. Vyrazili na procházku do okolí Lučiny, navštívili jurtu MŠ, ale také sportovali.

Trochu speciální program měli deváťáci, kteří absolvovali dlouho dopředu naplánovanou beseda s lektorem Michalem Malinou z o.s. ZIP.

Všichni žáci se nakonec sešli na náměstí Republiky, kde využili nabízené aktivity. A to včetně velmi úspěšné účasti dvou našich dvojic v soutěži Eva a Adam. Ale o tom více zase až v dalším článku.

Archiv
bottom of page