top of page

Ze soutěže Pevnost Moravská bereme druhé místo


V pátek 3. 5. 2019 jsme se zúčastnili soutěže Pevnost Moravská připravené panem Bc. Jaroslavem Drlíkem na Základní škole Moravská. Letošní desátý ročník soutěže se opět moc povedl. Téma bylo tentokrát velice naučné, některým i blízké, neboť jsme se dozvěděli mnoho nového o J. Verneovi, na kterého byla soutěž zaměřena.

Po úvodní scénce a přeletu do roku 1863, jsem dostal jako kapitán týmu arch s pořadím a 100 Jardounů. Jardouny byly peníze, které jsme sbírali jako body. Do soutěže jsme vstoupili první disciplínou a dále jsme se přesouvali dle záznamového archu, až jsme prošli všech 8 disciplín. Každá disciplína byla jiná a originální, na každou jsme potřebovali jiné schopnosti. Někdy byla lepší zručnost, jindy obratnost, znalost Beskyd, ale bylo třeba zapojit i mysl. Všechny disciplíny byly ale omezeny časovým limitem, a to 15 minutami.

Dokončení všech disciplín znamenalo urputné čekání na výsledky. Nakonec jsme společnými silami získali krásné druhé místo, když nás o pouhých 5 Jardounů překonalo sousední Gymnázium Komenského. Dopoledne jsme si moc užili, soutěžili jsme jako opravdový tým a já jsem jako kapitán rád, že jsem mohl vést tento úžasný tým ve složení: David Firla a Vilém Stráník (6.A), Natálie Míčová (6.B), Adam Adamovský a Martin Langer (7.A), Adéla Tomaňová (8.A), Eva Bednářová, Karolína Bujnochová a Kateřina Kochová (8.B).

Vojta Míčka, 8.A

Archiv
bottom of page