top of page

Výměnný pobyt, aneb z Havířova do Liberce & zpět


My, žáci 9. A třídy, jsme se ve dnech 9. – 10. května zúčastnili výměnného pobytu s žáky ZŠ z Liberce-Vratislavic, o kterém se krátce zmíníme.

Po příjezdu do Liberce dne 9. května jsme se v odpoledních hodinách setkali s žáky 9. ročníku ZŠ Vratislavice, kteří si pro nás připravili zajímavý program. Nejprve jsme vyrazili na Ještěd, přičemž jsme cestou společně plnili dané úkoly. Po tomto společném výletu jsme se přemístili do školy, kde jsme se ubytovali, sportovali, opékali párky a prokázali svou statečnost na stezce odvahy. Další den 10. května jsme se s našimi přáteli rozloučili s tím, že se za týden setkáme u nás na Slezsku. Vypravili jsme se do Prahy, kde jsme se prošli po známých památkách a večer odcestovali zpět do Havířova.

Následující týden jsme ve dnech 15. – 17. května naopak my hostili žáky z Liberce v našem kraji. Žáci nejprve navštívili Landek v Ostravě. Poté přijeli do naší školy, kde jsme s nimi prožili zábavný večer: předvedli jsme agility, capoeiru, zpívali jsme, sportovali a uspořádali v prostorách školy stezku odvahy. Další den jsme strávili v Beskydech na Velkém Polomu, kde jsme navázali vřelé přátelské vztahy. Po návratu jsme si žáky vzali do našich domovů a strávili s nimi společný večer. V pátek 17. května jsme se s našimi návštěvníky rozloučili a popřáli jim šťastnou cestu domů.

Děkujeme vedení školy, že nám tento výměnný pobyt umožnilo.

Tomáš Sourada a Vojta Zástřešek 9. A (za pomoci tř. uč. Mgr. Pavlíny Volné)

Archiv
bottom of page