top of page

Veselá Olympiáda přinesla sportovní zápolení i zábavu

V pátek 31. května se ve sportovní hale Žákovská konala, k příležitosti Mezinárodního dne dětí, akce naší školy s názvem VESELÁ OLYMPIÁDA. Zúčastnily se jí všechny ročníky vyššího stupně. Každá třída měla nejprve za úkol ztvárnit vylosovaný stát. Všechny třídy ukázaly svou kreativitu a nápaditost a ty nejlepší byly oceněny sladkou odměnou. Následovaly sportovní aktivity včetně královské disciplíny – přetahované lanem. Po sečtení bodů pak proběhlo vyhlášení výsledků a rozdání odměn všem účastníkům.

Velké poděkovaní za konání akce patří, kromě hlavních organizátorů Mgr. Sabině Stráníkové a Mgr. Josefu Hanibalovi, také rodičovskému sdružení. To přispělo na občerstvení, a jeho členové pomáhali i s organizací akce a na stanovištích.

A které státy se Veselé olympiády účastnily?

Třída 6.A si vylosovala USA, a v čele s paní učitelkou a roztleskávačkou Martinou Novotnou si vysloužila 3.místo.

Třída 6.B reprezentovala RUSKO

Třída 7.A představovala naši vlast - ČESKOU REPUBLIKU

Třída 7.B projevila svou kreativitu se státem VELKÁ BRITÁNIE

Třída 8.A zabojovala se státem ŠVÉDSKO a ohromila natolik, že získala 2. místo

Třída 8.B ztvárnila KANADU a vybojovala si tímto 1. místo

Třída 9.A představila ITÁLII s Leonardem da Vincim a jeho Mona Lisou

Třída 9.B dokončila toto představení s našim sousedním státem a to SLOVENSKEM

Soutěžilo se celkem v pěti různých disciplínách. Poslední disciplínou byla přetahovaná, která je vždy považována za úplné vyvrcholení dne, tudíž kartami velmi zamíchala.

  1. Překážková dráha

  2. Skákání v pytlích

  3. Hod a kop na cíl

  4. Střelba na koš

  5. PŘETAHOVANÁ !

Ve sportovních aktivitách si nejlépe vedly třídy:

  1. místo: 7.A (ČESKÁ REPUBLIKA)

  2. místo: 7.B (VELKÁ BRITÁNIE)

  3. místo: 6.B (RUSKO)

Velká pochvala patří všem žákům a učitelům za jejich nápaditost, kostýmy a prezentaci vylosovaných států.

Archiv
bottom of page