top of page

Zkrácení výuky v úterý 24. 09. 2019

POZOR!

V úterý 24. 09. 2019 bude zkrácena výuka pro všechny třídy školy na 4 vyučovací hodiny. Všichni žáci budou končit s vyučováním v 11:30 hodin.

Školní družina bude v provozu bez přerušení dle běžného rozvrhu hodin.

Důvodem je konání vzdělávací akce pro všechny pedagogy v rámci projektu Šablony 2 v oblasti osobnostního rozvoje, která se bude konat v odpoledních hodinách.

Archiv
bottom of page