top of page

Vánoce na ZŠ Gorkého


Vánoce na ZŠ Gorkého se nesou v duchu tradičních akcí. Deváťáci ve spolupráci s rodiči a třídními učitelkami tříd 1. stupně uspořádali 6. 12. mikulášskou nadílku. Ve třídách panovala příjemná atmosféra, hříšníci poctivě zpívali i recitovali básničky, některé třídy měly připraveno celé mikulášské pásmo a všichni si tento den náramně užili. Děkujeme především aktivním rodičům, kteří své děti pomohli okostýmovat a přichystali mikulášské balíčky pro jednotlivé třídy.

O Vánočním jarmarku v tělocvičně školy jsme psali už v tomto článku. Tak jen dodejme, že v pořadí čtvrtý jarmark na naší škole přinesl třídám za prodej výrobků a napečených dobrot přes 50. 000,-Kč, které použijí na realizaci aktivit své třídy. Pochvalu si zaslouží p.uč. Josef Hanibal, který tělocvičnu za pomocí ochotných žáků na tuto akci připravil a také ji po ukončení včas uvedl do provozuschopného stavu.

Každoročně se naši žáci také zapojují do soutěže o nejkrásnější vánoční ozdobu, kterou organizuje MMH. Vyhodnocení proběhlo v pátek 13. 12. ve vstupním vestibulu magistrátu. Do soutěže se letos zapojilo 16 škol a nazdobený strom vypadal krásně. Program zajistila folklorní muzika souboru Vonička a naše škola dostala ocenění ve formě diplomu za náročnost zpracování vánočních ozdob. Ozdoby letos vyrobily děti navštěvující školní družinu pod vedením paní vychovatelky Lucie Zahnašové a dívky z 9. B třídy.

Archiv
bottom of page