top of page

Vánoční besídka žáků 3. A


V úterý 17. prosince 2019 vystoupili třeťáci poprvé před svými rodiči na vánoční besídce.

Úvodní slovo patřilo tř. učitelce Zdeňce Tesarčíkové, která uvítala rodiče a příbuzné vystupujících dětí, popřála jim hodně zdraví a úspěšný nový rok 2020. Program zahájily děti svou společnou básní „Těšení“ a potom již přednes básní střídal zpěv koled. Zavládla příjemná vánoční atmosféra, kterou si určitě vychutnali všichni zúčastnění. Závěr vystoupení patřil vánoční písni „Veselé Vánoce“, kterou si společně s dětmi zazpívali i rodiče. Vánoční besídka třeťáků se všem moc líbila. Byla náležitě odměněna velkým potleskem a maminkám i babičkám ukápla nejedna slzička.

Archiv
bottom of page