top of page

Adventní představení pro děti


Žáci dramatického kroužku již několik let vystupují v Adventu pro děti z 1. stupně. Letos si pro ně připravili pásmo tvořené písněmi a scénkami, jimiž podtrhli význam Vánoc.

V první scénce jsme se setkali s hvězdářem a hvězdami, z nichž nejvzácnější hvězda kometa oznamuje poselství o příchodu právě narozeného Spasitele. Kometa vyzývá k tomu, abychom i my podobně jako hvězdy společně svítili všem lidem na cestu k Bohu.

Ve druhé scénce se dva andělé radili, které zvířátko bude nastávajícím rodičům pomáhat s novorozenětem. Zjistí však, že se zvířata jen chlubí svými přednostmi. Je zde ještě oslík, jehož život naučil pokorně a trpělivě sloužit a všechno ostatní mu přináší jen rány holí. Přesto rád bude na svém hřbetě vozit betlémské dítě. Radostné zvolání obou andělů, že našli toho pravého, je pro nás výzvou k pokoře.

Na závěr představení zazněla píseň „Narodil se Kristus Pán“, kterou si společně zazpívali vystupující s posluchači.

Archiv
bottom of page