top of page

Sbírka pro hořící Austrálii


Po diskuzích, zejména se žáky 2. stupně, jsme se dohodli, že je víc než správné, abychom hořící Austrálii společně finančně pomohli. Sbírka probíhala ve dnech od 20. do 29. ledna 2020. Zapojila se celá škola – od nejmladších dětí po nejstarší, včetně dospělých. Nakonec se nám podařila vybrat neuvěřitelná částka, která v historii mnoha charitativních sbírek naší školy nemá obdoby, a to celých 19 000,- Kč!

Tuto částku jsme poslali na speciální účet, který zřídila ZOO hl.m. Prahy, na kterém se v době ukončení naši školní sbírky nacházelo již přes 15 miliónů korun. Ředitel pražské zoo řekl, že neví o tom, že by nějaký jiný národ projevil vyšší míru účasti a velkorysosti.

A já jsem pyšná na to, že naše škola společně také přispěla a to nemalou částkou. Chtěla bych tímto velmi poděkovat nejen všem dětem, ale také jejich rodičům, kteří své děti podpořili v rozhodnutí pomoci.

Autor obrázku: Sofie Svobodová, 9.B

Archiv
bottom of page