top of page

Oznámení o přerušení činnosti školní družiny


Oznámení přerušení činnosti družin

Rada města Havířova

prostřednictvím odboru školství a kultury MMH

Svornosti 2

736 01 Havířov-Město

Název školy:

Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná

Přerušení (volno) na dny: 17. 02. - 21. 02. 2020

Zdůvodnění:

Zjištěný nezájem zákonných zástupců žáků o přítomnost žáků ve školní družině v období pololetních prázdnin.

Zveřejněno:

Datum: 14. 02. 2020

Místo: web školy, úřední deska školy

Datum oznámení:

V Havířově dne: 14. 02. 2020

Archiv
bottom of page