top of page

Zápis do 1. ročníku - aktuální informace

Dle Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021 Č.j.:MŠMT-12639/2020-l stanovuji termín pro zápis do 1. ročníku ZŠ Gorkého pro školní rok 2020/2021 na dny

6. dubna 2020 - 17. dubna 2020

v jednotlivých případech, ze zvlášť závažných důvodů, lze zápis provést až do 30. 04. 2020 po osobním dojednání zákonného zástupce s vedením školy.

Zápis je povinný pro děti narozené od 01. 09. 2013 do 31. 08. 2014.

POZOR ! Žák může být zapsán k základnímu vzdělávání pouze na jedné škole! Pokud zákonní zástupci zapsali dítě na jiné škole, žádost na naší škole již nepodávají!

V souladu s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu podáváme níže informaci k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole

2. Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) ) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Před podáním žádosti doporučujeme přečíst si Kritéria zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2020/2021 na ZŠ Gorkého Havířov dostupné ZDE.

Podrobné informace stanovené ředitelem školy ke způsobu podání a doručení dokumentace potřebné k zapsání dítěte k základnímu vzdělávání najdete ZDE.

Pokud chcete využít přihlášení online, pokračujte kliknutím na obrázek níže: (aktivní až od 06. 04. 2020)

Pokud chcete zvolit jiný způsob podání žádosti, využijte dokumentů ke stažení níže.

Dokumenty ke stažení:

Další informace pro rodiče:

Je Vaše dítě připraveno na vstup do 1. třídy?

Pokud máte doma předškoláka a zajímá Vás:

Jakými hrami můžete zlepšit připravenost dítěte na zahájení školní docházky?

Chcete vědět, co má dítě umět, když se stává školákem?

Nebo máte dotazy k doporučení Vašeho dítěte z pedagogicko - psychologické poradny?

Ráda to s Vámi prodiskutuje vedoucí našeho Školského poradenského střediska - školní speciální pedagožka

Mgr. Marie Komárová

V případě zájmu klikněte ZDE

Náměty pro rozvoj předškolního dítěte ke stažení ZDE

Archiv
bottom of page