top of page

Vzdělávací aktivity pro žáky 1. stupně od 25. 05.

V souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření se v naší škole uskuteční od 25. května 2020 vzdělávací aktivity pro žáky 1. stupně. Docházka do výše uvedených aktivit není povinná, bude probíhat pouze pro přihlášené žáky (zájemce) ve skupinách o maximálním počtu 15 žáků.

Přihlášení k přípravě na přijímací zkoušky provedli všichni zájemci do 18. 05. 2020 a to prostřednictvím dotazníku, který byl zaslán zákonným zástupcům žáků přes prostředí Komens-Bakaláři. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.

Podmínkou pro účast žáka ve výše uvedených aktivitách je zákonným zástupcem předem podepsané čestné prohlášení. Formulář je k dispozici ke stažení níže:

[if !supportLists][endif]Pro zájemce, kteří nemají možnost si formulář vytisknout, jsou formuláře připraveny k vyplnění v kanceláři školy, kde jej mohou podepsat na místě. Zákonní zástupci si mohou telefonicky nebo emailem domluvit vyzvednutí. (Jinak každý pracovní den v době 08:00-14:00 -zvoňte na kancelář školy.) Nejzazší termín pro osobní vyzvednutí formuláře k vyplnění zákonnými zástupci na místě stanovuji na první den vzdělávací aktivity (pondělí 25.5.2020) v době 07:30-07:55 hodin.

Bližší informace o provozu školy, organizaci vzdělávacích aktivit, hygienických opatřeních souvisejících s účastí žáků 1. stupně na vzdělávacích aktivitách od 25. 05. 2020 naleznete v pokynech níže:

Archiv
bottom of page