top of page

Deváťáci ve finiši před přijímačkami


Po dobu čtyř týdnů od 11. 5. se naši deváťáci, pod vedením svých pedagogů - p. uč. Lenky Schindlerové, p. uč. Magdalény Slobodové a p. uč. Martiny Novotné - připravovali k přijímacím zkouškám na střední školy. Ani nestandardní podmínky vzdělávání, omezené pandemií koronaviru, jim nebyly překážkou v této intenzivní přípravě.

Vynaložené úsilí z mnoha hodin přípravy, zužitkovali žáci v pondělí 8. června při konání přijímacích zkoušek. Věříme, že je zvládli všichni úspěšně.

Za celý pedagogický sbor, přejeme všem žákům přijetí na jimi vybrané středné školy a tím úspěšné završení jejich základního vzdělávání.

Archiv
bottom of page