top of page

Vydávání vysvědčení 26. 6. 2020

Vysvědčení si zítra 26. 6. 2020 vyzvednou všichni žáci, kteří nejeví příznaky onemocněním Covid-19, nejsou umístěni v karanténě nebo nepřišli v posledních dnech do styku s osobou pozitivní na Covid-19.

Žáci se dostaví do školy v době 07:40-07:55, vstupují hlavním vchodem a u vchodu podstoupí dezinfekci rukou. Bez přezouvání odchází přímo do svých tříd se zakrytými ústy a nosem ochrannými prostředky (rouškou, štítem atd.), kde proběhne v době od 07:55 do 08:40 hodin třídnická hodina s programem vydávání vysvědčení a hodnocením školního roku. Rodičům a cizím osobám je vstup do budovy zakázán!

Před prvním vstupem do školy musí všichni žáci odevzdat předem vyplněné a podepsané čestné prohlášení (ke stažení níže). Žáci, kteří již odevzdali čestné prohlášení při dřívější návštěvě školy, nemusí čestné prohlášení odevzdávat znovu.

Do školy nebudou vpuštěni žáci, kteří dosud ve škole nebyli a neodevzdají vyplněné a podepsané čestné prohlášení.

Výdej obědů ve školní jídelně dne 26. 6. 2020 bude probíhat v době od 10:30 do 12:00 hodin.

Předávání vysvědčení, která nebudou vydána v době třídnické hodiny:

Vysvědčení, která nebudou nepřítomným žákům vydána v době třídnické hodiny si budou moci vyzvednout zákonní zástupci v pátek 26. 6. v době 10:00 – 12:00 hodin. (Nejlépe po předchozí domluvě zákonného zástupce s třídním učitelem telefonicky nebo elektronickou zprávou.) V době od 12:00 do 14:00 hodin si budou moci zákonní zástupci vyzvednout vysvědčení z kanceláře školy – zvoní na kancelář, počkají před školou.

V ostatní pracovní dny hlavních školních prázdnin v době 08:00 - 12:00 hodin v kanceláři školy. (Doporučujeme předchozí oznámení elektronicky nebo telefonickou domluvou).

Pro zájemce, kteří nemají možnost si formulář vytisknout, jsou formuláře připraveny k vyplnění v kanceláři školy, kde jej mohou podepsat na místě. Zákonní zástupci si mohou telefonicky nebo emailem domluvit vyzvednutí. Nejzazší termín pro vyzvednutí formuláře k vyplnění zákonnými zástupci na místě stanovuji na čtvrtek 25. 6. 2020 v době 07:30-14:00 hodin.

Archiv
bottom of page