top of page

Oznámení o zařazení žáků do tříd prvního ročníku

Ředitel Základní školy Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná zveřejňuje oznámení o zařazení žáků přijatých k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021 do tříd prvního ročníku.

Rozdělení žáků do prvních tříd (třídy I. A a třídy I. B) je zveřejněno s využitím registračních čísel, které zákonní zástupci žáků získali při zápisu do první třídy., a jednacích čísel správního rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.

Archiv
bottom of page