top of page

Organizace výuky v 1. týdnu školního roku 2020/2021

V 1. týdnu vyučování nového školního roku 2020/2021 (ve dnech 01. až 04. září 2020) zajišťuje ZŠ Gorkého Havířov vzdělávání žáků a související provoz školní družiny a školní jídelny ve zvláštním organizačním režimu, který stanovil ředitel školy následovně:

V 1. týdnu od 01. 09. do 04. 09.2020 bude výuka probíhat dle zvláštního rozvrhu hodin.

Platí opatření:

Osobám s příznaky infekčního onemocnění je vstup do prostor školy ZAKÁZÁN.

Při vstupu do školy si všichni dezinfikují ruce.

Roušky pro žáky nejsou povinné.

Zákonní zástupci musí používat roušky ve vnitřních prostorách školy.

01. 09. úterý

07:55 – 08:40

Slavnostní zahájení školního roku pro všechny žáky (1. - 9. ročníku) v kmenových učebnách, žáci bez roušek; žáky 1. ročníku mohou doprovodit zákonní zástupci – roušky pro zákonné zástupce jsou povinné!

Školní družina je v provozu (pro předem přihlášené žáky telefonicky nebo elektronicky u vychovatelek ŠD nebo třídní učitelky) od 08:40 hodin (po slavnostním zahájení školního roku). Přihlásit dítě k pobytu ve ŠD na den 01. 09. mohou rodiče telefonicky nebo elektronicky u vychovatelek školní družiny nebo u třídní učitelky během pondělí 31. 08. 2020.

Školní jídelna – vydává obědy od 11:00 do 13:00 hodin. Vstup pro žáky hlavním vchodem školy, přes šatny školy.

02. 09. – 04. 09. středa – pátek

Z organizačních důvodů bude výuka upravena dle níže uvedeného rozpisu pro všechny dny prvního týdne stejně:

1. ročník: (středa – pátek)

07:55 – 09:40 – výuka pro děti nepřihlášené do ŠD

07:55 – 11:30 – výuka pro děti přihlášené do ŠD (od 11:30 – přechod do ŠD)

2. – 5. ročník: (středa – pátek)

07:55 – 11:30 – výuka (děti přihlášené do ŠD od 11:30 – přechod do ŠD)

6. – 9. ročník (středa – pátek)

07:55 – 12:25 – výuka

Výuka ve dnech 02. – 04. 09. bude zahájena třídnickými hodinami (organizační pokyny, poučení, seznámení s hygienickými a bezpečnostními pravidly školního roku 2020/2021) a pracemi souvisejícími s odevzdáváním učebnic loňského roku a rozdáváním nových učebnic.

Školní družina od 02. 09. pro přihlášené žáky v běžném provozu. Zápis do školní družiny proběhne mimo prostory školy. Vzhledem k doporučenému opatření Ministerstva školství, které omezuje vstup rodičů do školy, proběhne zápis do školní družiny tak, že zápisové lístky do školní družiny obdrží děti při slavnostním zahájení školního roku dne 01. 09. od svých třídních učitelek a přinesou domů k vyplnění a podepsání. Od 02. 09. budou děti zahajovat docházku do školní družiny v obvyklém režimu, pokud se dostaví s vyplněným a podepsaným zápisovým lístkem. Zápisové lístky do ŠD lze odevzdávat až do pátku 04. 09. Žák bude přijat k docházce nejdříve v den odevzdání zápisového lístku (vyjma úterý 01. 09.).

Školní jídelna:

Obědy budou ve dnech středa – pátek vydávány v běžné době od 11:30 do 14:00 hod.

Žáci (vyjma ŠD) se odstravují po ukončení výuky. Žáci, kteří budou přihlášení do školní družiny, se stravují pod dohledem vychovatelek ŠD.

Od pondělí následujícího týdne - 07. 09. bude probíhat výuka dle běžného rozvrhu hodin.

Mgr. Igor Zaťko, ředitel školy

Archiv
bottom of page