top of page

Adaptační programy pro 5. až 8. ročníky


V průběhu měsíce září absolvovaly všechny třídy 5. až 8. ročníku adaptační dopoledne se známým a oblíbeným lektorem preventivních programů Michalem Malinou.

Na rozdíl od dvouhodinových akcí s tímto lektorem, které už znali žáci ze školy, a které jsou věnovány protidrogové tématice, sexuální výchově a problematice šikany, náboženských sekt a extremismu, to tentokrát byly 4 hodiny zaměřené na vztahy v třídním kolektivu.

Jak už je u Michala Maliny zvykem, vše opět pojal především formou her, soutěží a plnění různých aktivit zaměřených na týmovou spolupráci.

Žáci si na nich mohli vyzkoušet různé strategie plnění úkolů a uvědomit si důležitost komunikace (včetně umění naslouchat) i nezbytnost důvěry a vzájemného respektu. Zároveň se také měli možnost poznat trochu jinak, než jak se znají ze školního prostředí a zažít spolu i zábavu a legraci.

Toto vše pak s nimi Michal ještě probral při rozboru jednotlivých aktivit i při závěrečném hodnotícím „kolečku“, kde měl každý účastník prostor na vyjádření svých dojmů a pocitů.

Žáci odcházeli z adaptačního dopoledne plni nových zážitků, pocitů a snad i poznání, že dobré vzájemné vztahy a spolupráce jsou výhodné a někdy dokonce nezbytné pro úspěšné splnění náročných úkolů, které před ně současná škola staví. Jak s tím vším naloží do budoucna je především na nich samotných.

Velký dík za organizaci a vedení programu patří lektorovi Michalu Malinovi.


Za třídní učitele 5. – 8. ročníků T. Vlček.


Pozn.: Fotografie zachycují třídy 5. A, 6. B, 7. A a 8. B


Comments


Archiv
bottom of page