top of page

Branný den pro 2. stupeň


V pátek 2. června se uskutečnil branný den pro žáky 6. – 9. ročníků. Ti plnili na šesti stanovištích rozličné úkoly, které měly prověřit jejich hbitost a šikovnost, ale také týmovou spolupráci. Na školním hřišti absolvovali orientační běh, u Hotelu Rudolf štafetu a zkoušku paměti, u Lučiny přetahování lanem a hod granátem na cíl, pod letním kinem střelbu ze vzduchovky a „Na vyhlídce“ parkour.

Nejvíce bodů nakonec získala třída 9. B (top snímek), druhá skončila 9. A a třetí 8. B. Vítězům gratulujeme, a všem účastníkům děkujeme za projevenou snahu i úspěšný průběh akce.

Také moc děkujeme všem organizátorům – p. uč. Hanibalovi, p. uč. Stráníkové, skvělým asistentkám pedagoga, Sdružení rodičů i pomáhajícím organizacím (Oddíl orientačního běhu Havířov, Střední škola polytechnická Havířov, SDH Životice, Hotel Rudolf, Add-Lead Havířov).


Comments


Archiv
bottom of page