top of page

Informace ředitele školy k provozu školy do konce roku 2020
Vážení rodiče,


Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků základních škol a školních družin.


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo dne 16. 12. 2020 pro základní školy dny 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). To znamená, že pro základní školy není v tyto dny povinné vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184a školského zákona.

Žákům se v uvedených volných dnech školní stravování neposkytuje.


Mgr. Igor Zaťko

ředitel školyComments


Archiv
bottom of page