top of page

Informace ředitele školy o vyhlášení ředitelského volna

Vážení rodiče,


vzhledem k současné zhoršující se epidemické situaci a šířící se nemoci COVID-19 v Moravskoslezském kraji dospěla Krajská epidemiologická komise k závěru, že je žádoucí a smysluplnou možností, jak zmírnit skokový nárůst nemocných ve školách a školských zařízeních v rámci Moravskoslezského kraje, prodloužení doby podzimních prázdnin ve školách v nadcházejícím týdnu o další dva volné dny ve dnech 25.–26.10.2021. Vyhlášením 2 dnů ředitelského volna dojde k přerušení školní docházky na 9 dní, čímž by mohlo dojít ke zmírnění nárůstu počtu případů onemocnění s ohledem na průměrnou inkubační dobu (7 dní).


V této souvislosti na doporučení KÚ MSK vyhlášuji na dny 25. 10. a 26. 10. ředitelské volno pro všechny žáky školy ve smyslu ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.


Žáci nastoupí k pravidelné výuce po prodloužených podzimních prázdninách od pondělí 1. 11. 2021 dle běžného rozvrhu hodin.

Stravu ve školní jídelně na dny 25. – 26. 10. automaticky odhlašujeme všem strávníkům. Objednávky obědů pro žáky na období od 1. 11. 2021 (po skončení podzimních prázdnin) si můžete provést elektronicky na http://www.strava.cz nebo telefonicky na t.č.: 597 578 594 a 597 578 829 ve dnech 25. 10. a 26. 10. v době od 08:00 do 12:00 hodin.


Mgr. Igor Zaťko

ředitel ZŠ Gorkého

Comentarios


Archiv
bottom of page