top of page

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Aktualizováno: 10. 8. 2021

Vážení rodiče, milí prvňáčkové,


ve středu 1. září 2021 zahájíme nový školní rok 2021/2022.


Slavnostní zahájení školního roku pro žáky 1. ročníku proběhne v jednotlivých třídách 1. A a 1. B (v přízemí školní budovy) pod vedením třídních učitelek Mgr. Alice Džupin (1. A) a Lenky Kadlčíkové (1. B) od 7,55 hodin.

Doporučujeme, abyste do tříd přicházeli v době 7,35-7,50 hodin.

Povolený počet osob doprovázejících prvňáčky bude upřesněn dle aktuálních epidemických podmínek. Sledujte webové stránky školy, kde bude informace včas zveřejněna.

Do tříd 1. ročníku se v první školní den nemusí žáci ani rodiče přezouvat.

Pro zajištění nenarušeného slavnostního ceremoniálu během prvního školního dne žáků 1. ročníku základní školy bude umožněno testovat prvňáčky až druhý školní den (2.9.).


Rozdělení žáků do tříd bude zveřejněno nejdříve 23. 8. 2021 na webu školy a na vývěsce školy u hlavního vchodu. V souladu s nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) bude škola zveřejňovat seznamy žáků s rozdělením do jednotlivých tříd formou přijímacích kódů, pod kterými byli žáci evidováni u zápisu.


Těšíme se na vás.


Další informace o organizaci vyučování ve třídách prvního ročníku v prvních školních dnech sdělí rodičům třídní učitelky dne 1. 9. a na informační třídní schůzce, konané ve čtvrtek 2. 9. 2021 od 16:00 hodin v učebně v prostorách školní zahrady.

Comments


Archiv
bottom of page