top of page

Jízdy zručnosti v kroužku dopravní výchovy


Od roku 2002 probíhá na naší škole kroužek dopravní výchovy. Děti se v něm učí dopravní značky, pravidla silničního provozu, zdravovědu, ale i bravurně zvládat jízdu přes různé překážky. Mnohé z nich nás pak velmi dobře reprezentují na soutěžích. První z nich je vyhlašována ZŠ Moravská a druhá je městským kolem dopravní soutěže pořádané Besipem.

I v letošním roce se našlo mnoho zájemců o dopravní kroužek z řad dětí 1. stupně. Již 2 x jsme měli, díky pěknému počasí, možnost trénovat jízdy zručnosti před naší školou. Nutno říct, že většina dětí byla moc šikovná. Však sami posuďte.

O to více nás ale mrzí, že naše práce i bezpečnost je narušována auty, která vjíždějí do pěší zóny až ke škole. Všechny, kterých se to týká, proto děti moc prosí o ohleduplnost a respektování zákazu vjezdu.

Děkujeme.

Dagmar HejdováComments


Archiv
bottom of page