top of page

Organizace výuky v 1. týdnu školního roku 2021/2022

V 1. týdnu vyučování nového školního roku 2021/2021 (ve dnech 01. až 03. září 2021) bude naše škola ZŠ Gorkého Havířov organizovat výuku, vzdělávání žáků a související provoz školní družiny a školní jídelny následovně:


V 1. týdnu od 01. 09. do 03. 09.2020 bude výuka probíhat dle zvláštního rozvrhu hodin.


Protože mají školy povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19, naplňují tuto povinnost podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby“ (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví). Z uvedeného důvodu platí opatření:


Osobám s příznaky infekčního onemocnění je vstup do prostor školy ZAKÁZÁN.


Všichni žáci školy i rodiče doprovázející žáky 1. ročníku vstupují do školy se zakrytými ústy a nosem respirátory FFP2/KN95 až do doby získání výsledku screeningového testování. Po provedení screeningového testování u žáků mohou žáci pobývat mimo společné prostory (chodby, WC) bez ochrany úst. Viz dokument Screeningové testování žáků níže.


ZSGH_testování_sgn
.pdf
Stáhnout PDF • 183KB

01. 09. středa

07:55 – 08:40

Slavnostní zahájení školního roku pro všechny žáky (1. - 9. ročníku) v kmenových učebnách.


Žáky 1. ročníku mohou doprovodit zákonní zástupciochrana dýchacích cest je pro žáky i pro zákonné zástupce povinná! Při slavnostním zahájení školního roku pro žáky prvního ročníku mohou svého prvňáčka doprovázet pouze zákonní zástupci, dalším členům rodiny je vstup zakázán. (Doporučujeme doprovod pouze jednoho ze zákonných zástupců.)


Školní družina je v provozu (pro předem přihlášené žáky telefonicky nebo elektronicky u vychovatelek ŠD nebo třídní učitelky) od 08:40 hodin (po slavnostním zahájení školního roku). Přihlásit dítě k pobytu ve ŠD na den 01. 09. mohou rodiče telefonicky nebo elektronicky u vychovatelek školní družiny nebo u třídní učitelky během pondělí 30. 08. a úterý 31. 08. 2021.


Školní jídelna – vydává obědy od 11:00 do 13:00 hodin. Vstup pro žáky hlavním vchodem školy, přes šatny školy.


02. 09. – 03. 09. čtvrtek–pátek

Z organizačních důvodů bude výuka upravena dle níže uvedeného rozpisu pro všechny dny prvního týdne stejně:


1. ročník: (čtvrtek–pátek)

07:55 – 09:40 – výuka pro děti nepřihlášené do ŠD, děti přihlášené do ŠD (od 09:40 – přechod do ŠD)


2. – 5. ročník: (čtvrtek–pátek)

07:55 – 11:30 – výuka (děti přihlášené do ŠD od 11:30 – přechod do ŠD)


6. – 9. ročník (čtvrtek–pátek)

07:55 – 12:25 – výuka


Výuka ve dnech 02. – 03. 09. bude zahájena třídnickými hodinami (organizační pokyny, poučení, seznámení s hygienickými a bezpečnostními pravidly školního roku 2021/2022) a pracemi souvisejícími s přípravou školního roku – pomůcky atd.


Školní družina je od 02. 09. pro přihlášené žáky v běžném provozu. Zápis do školní družiny proběhne mimo prostory školy. Vzhledem k doporučenému opatření Ministerstva školství, které omezuje vstup rodičů do školy, proběhne zápis do školní družiny tak, že zápisové lístky do školní družiny obdrží děti při slavnostním zahájení školního roku dne 01. 09. od svých třídních učitelek a přinesou domů k vyplnění a podepsání. Od 02. 09. budou děti zahajovat docházku do školní družiny v obvyklém režimu, pokud se dostaví s vyplněným a podepsaným zápisovým lístkem. Zápisové lístky do ŠD lze odevzdávat až do pátku 03. 09. Žák bude přijat k docházce nejdříve v den odevzdání zápisového lístku (vyjma středy 01. 09.).


Školní jídelna:

Obědy budou ve dnech čtvrtek – pátek vydávány v běžné době od 11:30 do 14:00 hod.

Žáci (vyjma ŠD) se odstravují po ukončení výuky. Žáci, kteří budou přihlášení do školní družiny, se stravují pod dohledem vychovatelek ŠD.

Od pondělí následujícího týdne - 06. 09. bude probíhat výuka dle běžného rozvrhu hodin.


Mgr. Igor Zaťko, ředitel školy


Comments


Archiv
bottom of page