top of page

Organizace výuky v 1. týdnu školního roku 2023/2024

Aktualizováno: 1. 9. 2023

V 1. týdnu vyučování nového školního roku 2023/2024 (ve dnech 04. až 08. září 2023) bude naše škola ZŠ Gorkého Havířov organizovat výuku, vzdělávání žáků a související provoz školní družiny a školní jídelny následovně:


V 1. týdnu od 04. do 08. září 2023 bude výuka probíhat dle zvláštního rozvrhu hodin.


04. 09. pondělí

07:55 – 08:40

Slavnostní zahájení školního roku pro všechny žáky (1. - 9. ročníku) v kmenových učebnách.

Žáky 1. ročníku mohou doprovodit zákonní zástupci.

Rodičům žáků 1. ročníku bude po slavnostním zahájení školního roku podána informace o zvláštním rozvrhu hodin platném pro žáky 1. ročníku v prvním týdnu školního roku.


Školní družina je v provozu (pro předem přihlášené žáky telefonicky nebo elektronicky u vedoucí vychovatelky ŠD nebo třídní učitelky) od 08:40 hodin (po slavnostním zahájení školního roku). Přihlásit dítě k pobytu ve ŠD na den 04. 09. mohou rodiče telefonicky nebo elektronicky u vedoucí vychovatelky školní družiny během pátku 01. 09. 2023 na t.č. 602 286 630 a emailové adrese brabcova@zsgh.cz nebo u třídní učitelky.


Školní jídelna – vydává obědy od 11:00 do 13:00 hodin. Vstup pro žáky hlavním vchodem školy, přes šatny školy.


05. 09. úterý

Z organizačních důvodů bude výuka upravena dle níže uvedeného rozpisu:


1. ročník: (úterý)

07:55 – 08:40 – výuka pro děti nepřihlášené do ŠD, děti přihlášené do ŠD (od 08:40 – přechod do ŠD)


2. – 5. ročník: (úterý)

07:55 – 11:30 – výuka (děti přihlášené do ŠD od 11:30 – přechod do ŠD)


6. – 9. ročník (úterý)

07:55 – 12:25 – výuka


Výuka v úterý 05. 09. bude zahájena třídnickými hodinami (organizační pokyny, rozvrh hodin, poučení, seznámení s hygienickými a bezpečnostními pravidly školního roku 2023/2024) a pracemi souvisejícími s přípravou školního roku – pomůcky atd.


Školní družina je od 05. 09. pro přihlášené žáky v běžném provozu a v obvyklém režimu. Případné dotazy zodpoví vedoucí vychovatelka školní družiny p. Eva Brabcová na t.č. 602 286 630 nebo brabcova@zsgh.cz.


Školní jídelna:

Obědy budou od úterý 05. 09. vydávány v běžné době od 11:30 do 14:00 hod.

Žáci (vyjma ŠD) se odstravují po ukončení výuky. Žáci, kteří budou přihlášení do školní družiny, se stravují pod dohledem vychovatelek ŠD.


Od středy 06. 09. bude probíhat výuka dle běžného rozvrhu hodin.Mgr. Igor Zaťko, ředitel školy

Comments


Archiv
bottom of page