top of page

Oznámení o zařazení žáků do tříd prvního ročníku

Ředitel Základní školy Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná zveřejňuje oznámení o zařazení žáků přijatých k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023 do tříd prvního ročníku.


Rozdělení žáků do prvních tříd (třídy I. A a třídy I. B) je zveřejněno s využitím registračních čísel, které zákonní zástupci žáků získali při zápisu do první třídy a registračních čísel správního rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.


Jmenovitý seznam rozdělení žáků bude zveřejněn 1. 9. 2022 v budově školy.


Oznámení o zařazení žáků do tříd prvního ročníku zde:Comments


Archiv
bottom of page