top of page

Oznámení rodičům a zákonným zástupcům žáků 9. ročníků


„Vážení rodiče a zákonní zástupci, v týdnu od 7. června se naše škola bude podílet na realizaci celonárodního výzkumu s podporou Grantové agentury České republiky: Analýza determinantů sebehodnocení znalostí anglického jazyka a motivace k učení se anglickému jazyku (grant č.: 20-05484S).

Výzkumníci z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy by rádi s využitím nové výzkumné metody u žáků 9. ročníků základních škol, resp. odpovídajících ročníků víceletých gymnázií zjistili jejich postoje a motivaci k učení se anglickému jazyku, úroveň jejich znalostí a dovedností v anglickém jazyce a současně by též rádi zjistili, jak své znalosti a dovednosti v oblasti anglického jazyka sami hodnotí.

Výzkum bude realizován formou elektronického dotazníku. Celé výzkumné šetření bude anonymní, žáci budou reprezentováni číselnými kódy. Žák tedy nebude nikde vyplňovat své jméno ani jiné osobní údaje, tudíž nebude možné zjistit, jak odpovídal právě daný žák.

Všechna získaná data budou použita výhradně pro výzkumné účely a publikovány budou pouze souhrnné výsledky za všechny školy dohromady.

Vyplnění dotazníku je pro žáky dobrovolné. Každý žák bude před započetím výzkumu poskytovat svůj dobrovolný souhlas s účastí. Zároveň může žák kdykoliv přestat dotazník vyplňovat, práci přerušit a své dosavadní odpovědi smazat. Přerušení práce či neúčast v šetření pro žáka nebude mít žádné negativní důsledky.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte Mgr. Lucii Soldánovou, vyučující zodpovědnou za realizaci dotazníkového výzkumu.

Mgr. Igor Zaťko, ředitel školy

Comments


Archiv
bottom of page