top of page

Přání k MDŽ


8. březen je po celém světě slaven jako Mezinárodní den žen. Tento svátek přišla připomenout děvčata z 1. stupně naší školy seniorkám z Domu s pečovatelskou službou na ul. Mládežnické v Havířově. Dívky si pod vedením Ireny Kurkové nacvičily pásmo písní a básní, kterým popřály ženám - babičkám k jejich svátku.

Vystoupení mělo velký úspěch a nejedné posluchačce ukápla i slzička dojetí. Nakonec byly všechny oslavenkyně obdarovány milým přáníčkem. Přání vyrobily dívky 7.-9. ročníku v pracovních činnostech pod vedením p. uč. Lucie Tulejové, za což si zaslouží pochvalu a poděkování.

A která děvčata stojí za krásným vystoupením v Domově s pečovatelskou službou? Byly to Anežka Jeklová (4. A), Ema Krupičková, Nikola Sikorová, Alice Dzámová, Sabina Liberdová, Kristýna Selingerová (všechny 5. B). Děvčatům velmi děkujeme! Celý program připravila, na kytaru dívky doprovodila a celou akci zorganizovala p. učitelka Irena Kurková.

Lucie Tulejová


Comments


Archiv
bottom of page