top of page

Programování Ozobotů v knihovně

Naše třída 4. B navštívila knihovnickou lekci v knihovně Jaroslava Seiferta. Původně byl pro nás připraven program Hlava v hlavě. Protože jsme ho už viděli v loňském školním roce, operativně paní knihovnice změnila program na workshop: Programování Ozobota.

Seznámili jsme se s robotem, kterého lze programovat. Ten jezdí po obrázku, kopíruje čáry podle toho, jak jsou naprogramovány. Naučili jsme se, že Ozobot vnímá a rozlišuje barvy a ozokódy, podle kterých se pohybuje. Sami jsme zkoušeli i naprogramovat cestu. Lekce byla velmi zajímavá a zábavná. Děkujeme.

Za třídu 4. B třídní učitelka I. Kurková댓글


Archiv
bottom of page