top of page

Slezská univerzita pomáhá – Doučování online se studenty Slezské univerzity

Studenti Slezské univerzity nabízejí v aktuální nelehké době distanční výuky pro žáky a studenty nižších typů škol, zejména 2. stupně základních a dále středních škol, přátelské dobrovolné doučování v 30 oblastech, které pokrývají všechny vyučovací předměty 2. stupně ZŠ (Matematika, Fyzika, Chemie, Český jazyk a literatura, Angličtina, Němčina, Přírodopis, Dějepis, Zeměpis, Informatika, Občanská nauka aj.)

Jak to funguje: Jedná se o kamarádskou výpomoc studentů studentům, a to prioritně online formou. Zájemce o doučování napíše prostřednictvím odkazu na webu Slezské univerzity požadavek na doučování, ve kterém uvede nejdůležitější údaje o sobě a oblasti, ve které potřebuje pomoci. Služba je zamýšlena jako výpomoc při řešení konkrétního aktuálního problému (nikoliv jako pravidelné doučování), lze ji však využívat opakovaně. Je nutné ale pokaždé zadat nový požadavek.

Pro případ zájmu o doučování uvádíme níže odkaz.

Comments


Archiv
bottom of page