top of page

Soutěž „O pohár skřítka Dopraváka“ - ZŠ Gorkého 2x stříbrná v týmech, Matouš Fabík vítězem!


Ve čtvrtek 21. 4. se vybraní žáci 1. i 2. stupně zúčastnili celoměstské dopravní soutěže na ZŠ Moravská. Čekala je jízda v terénu s plněním různých úkolů s dopravní tématikou, ale také praktická část zdravovědy. Ve škole pak řešili testy s pravidly silničního provozu, dopravními značkami nebo s křižovatkami.

Naši žáci se v obou kategoriích umístili na krásném 2. místě!

Jmenovitě v mladší kategorii stříbrný tým tvořili Vendy Dorušincová a Štěpánka Kostková ze 4. A a sourozenci Šimon a Matouš Fabíkovi ze 4. B. Za jednotlivce se pak Matouš Fabík umístil dokonce na skvělém 1. místě!

Za starší kategorii nás reprezentovali Thea Šrámková z 6. B, Inés Řeřuchová z 8. A, Vojta Kielar z 8. B a Štěpán Smyček z 9. A.

Všem ještě jednou gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

D. HejdováComments


Archiv
bottom of page