top of page

Také žáci 2. stupně absolvovali „branný závod“

Aktualizováno: 7. 6. 2022


Ve čtvrtek 2. června čekal také na žáky 6. – 9. tříd netradiční program. Místo vyučování absolvovaly celé třídní kolektivy sedm rozličných soutěží na několika místech Havířova. Mj. střelbu ze vzduchovky, jízdu obratnosti s kolečkem, vodní štafetu, hod granátem na cíl či chůzi po slackline.

V kombinaci šikovnosti, rychlosti a obratnosti se jako nejzdatnější ukázali žáci vítězné 9. B. Na 2. – 3. místě pak skončily třídy 7. B a 8. A.

Poděkování za přípravu opět patří hlavním organizátorům Mgr. Josefu Hanibalovi a Mgr. Sabině Stráníkové, ale také Sdružení rodičů a přátel školy, Střední škole polytechnické z Havířova-Šumbarku, i bývalým žákům, kteří pomáhali na stanovištích.
Comments


Archiv
bottom of page