top of page

Tradiční jarní setkání s bývalými kolegy

Aktualizováno: 4. 4.
Uplynul další rok a naši školu opět navštívili u příležitosti Dne učitelů její bývalí pracovníci, nyní již důchodci – nejen z řad učitelů, ale i správní zaměstnanci a pracovníci školní jídelny. Společné setkání – bývalých i současných pracovníků školy – se uskutečnilo v úterý 26. března 2024.

Krátký kulturní program si připravily děti z 1. i 2. stupně pod vedením paní učitelek Kurkové, Tulejové a Volné. Děti zazpívaly písně, zarecitovaly básničky a žáci 2.stupně dokonce zatančili valčík. Celé vystoupení bylo odměněno velkým potleskem.

Potom následovala prohlídka školy a tradiční občerstvení s volným programem.Společně si všichni zavzpomínali na své aktivní působení ve škole a také se zajímali o současné úspěchy i problémy ve škole. Odpoledne všem příjemně uplynulo v přátelské atmosféře a již se všichni těší na další setkání nejpozději za rok.


Opmerkingen


Archiv
bottom of page