top of page

Vlakové nádraží se dětem líbí!


I v době distančního vyučování se žáci naší školy zajímají o to, co se v našem městě děje. Proto jim neunikl ani čilý stavební ruch v okolí havířovského vlakového nádraží. To se líbí nejenom starším obyvatelům našeho města, ale i našim náctiletým žákům. Proto jsme na hodinách občanské výchovy v 8. ročnících, v rámci učiva o našem regionu, realizovali projekt „Vlakové nádraží Havířov – architektonická perla našeho města“. Některé kresby si nyní můžete prohlédnout.

Mgr. Jiří Jekl


Autoři kreseb:

1, Jakub Kačur, 8.B

2, Karolína Milerská, 8.B

3, Matyáš Ryška, 8.B


Comments


Archiv
bottom of page