top of page

Zápis do 1. ročníku - aktuální informace

Aktualizováno: 12. 4. 2021

Základní škola Gorkého Havířov zve všechny zájemce o přijetí k základnímu vzdělávání na Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022. Těšíme se na všechny děti, které chtějí absolvovat školní docházku v naší škole, přestože bude zápis organizován bez osobní přítomnosti dětí ve škole.


Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci bude probíhat zápis do 1. ročníku na naší škole ZŠ Gorkého pro školní rok 2021 / 2022 v termínu


od 12. do 23. dubna 2021.


V jednotlivých případech, ze zvlášť závažných důvodů, lze zápis provést až do 30. 04. 2021 po osobním dojednání zákonného zástupce s vedením školy.


Zápis je povinný pro děti narozené od 01. 09. 2014 do 31. 08. 2015 i pro děti, kterým byl udělen v loňském roce odklad školní docházky.


POZOR! Žák může být zapsán k základnímu vzdělávání pouze na jedné škole! Pokud zákonní zástupci zapsali dítě na jiné škole, žádost na naší škole již nepodávají!


Níže přikládáme informaci k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022.


Zápis dětí k povinné školní docházce proběhne na základě žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání, kterou musí podat ve dnech zápisu zákonný zástupce dítěte.

Rodič dítěte může podat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání několika způsoby:

  • písemně

  • v elektronické podobě

  • ústně do protokolu.

(podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)


Před podáním žádosti doporučujeme přečíst si Podrobné informace stanovené ředitelem školy ke způsobu podání a doručení dokumentace potřebné k zapsání dítěte k základnímu vzdělávání v dokumentu níže

Informace o zápisu 2021_sgn
.pdf
Stáhnout PDF • 215KB

a Kritéria zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2021/2022 na ZŠ Gorkého Havířov dostupné v dokumentu níže

Kritéria zápisu do prvního ročníku zákla
.
Stáhnout • 166KB

Pokud chcete využít přihlášení online, pokračujte kliknutím na obrázek níže: (aktivní až od 12. 04. 2021)


Pokud chcete zvolit jiný způsob podání žádosti (písemně), využijte dokumentů ke stažení níže.


Dokumenty ke stažení:

Žádost zákonných zástupců o přijetí k ZV
.
Stáhnout • 92KB
Žádost_odklad_2020
.pdf
Stáhnout PDF • 87KB
Žádost_odklad_příloha_2021
.pdf
Stáhnout PDF • 128KB

Další informace pro rodiče:


Spádová oblast pro naší školu stanovená Obecně závaznou vyhláškou 7/2009 Statutárního města Havířova:

Školský obvod 2

Spádová škola: Základní škola Havířov – Město Gorkého 1/329 okres Karviná

popis:

Atriová, Eduarda Urxe, Gorkého, Jana Wericha, Janáčkova, J. A. Komenského, Koperníkova, Marxova, Máchova, Mírová, Místní, Nerudova, Příčná, Stavbařská, Tesařská, U Lesa,

U Stromovky, Vardasova, Zednická,

Hlavní třída : všechna lichá orientační č. 1 - 77

Dělnická : všechna lichá orientační č. 1 - 13


Je Vaše dítě připraveno na vstup do 1. třídy?

Pokud máte doma předškoláka a zajímá Vás:

Jakými hrami můžete zlepšit připravenost dítěte na zahájení školní docházky?

Chcete vědět, co má dítě umět, když se stává školákem?

Nebo máte dotazy k doporučení Vašeho dítěte z pedagogicko-psychologické poradny?

Ráda to s Vámi prodiskutuje vedoucí našeho Školského poradenského střediska - školní speciální pedagožka

Mgr. Marie Komárová

V případě zájmu si přečtětedokument níže:

Je vaše dítě připraveno na vstup do 1
.pd
Stáhnout PD • 232KB

Náměty pro rozvoj předškolního dítěte ke stažení níže

Náměty+pro+rozvoj+předškolního+dítěte-5
Stáhnout • 625KB

Co by mělo umět dítě při nástupu do školy?

co by melo
.pdf
Stáhnout PDF • 126KB

Desatero pro rodiče

desatero-1
.pdf
Stáhnout PDF • 102KB

Informace o Zápisu do 1. ročníku

Informace o zápisu 2021_sgn
.pdf
Stáhnout PDF • 215KB

Kriteria Zápisu do 1. ročníku

Kritéria zápisu do prvního ročníku zákla
.
Stáhnout • 166KB


Comments


Archiv
bottom of page