top of page

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025Vážení rodiče,


Základní škola Gorkého Havířov zve všechny zájemce o přijetí k základnímu vzdělávání na Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025.

Těšíme se na všechny děti, které chtějí absolvovat školní docházku v naší škole.


Pro hladký průběh zápisu Vám přinášíme nejdůležitější informace níže.


Termín zápisu:

08. 04. 2024 (pondělí) od 12:00 do 18:00 hodin

09. 04. 2024 (úterý) od 12:00 do 17:00 hodin


Kdo půjde k zápisu:

Zápis je povinný pro děti narozené od 01. 09. 2017 do 31. 08. 2018 (děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 08. 2024) a pro děti, kterým byl udělen v loňském roce odklad školní docházky.


Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy bez odkladu povinné školní docházky:

 • Žádost o zápis k povinné školní docházce

 • Občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte a průkaz zdravotní pojišťovny dítěte (s dokumentem bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů)

 • V případě cizinců – kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR a na jaké adrese.

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy s odkladem povinné školní docházky:

 • Žádost o zápis k povinné školní docházce

 • Žádost o odklad povinné školní docházky

 • Občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte a průkaz zdravotní pojišťovny dítěte (s dokumentem bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů)

 • Příloha k žádosti o odklad s doporučením školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a doporučení odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa.

Informace k průběhu zápisu:

 • Zápis na naší škole bude probíhat prezenčně ve stanoveném termínu u dvou zápisových komisí současně. (Osobně se dostaví dítě v doprovodu zákonného zástupce s vyplněnými požadovanými dokumenty.)

 • Pro hladký a klidný průběh zápisu si můžete od 28. 03. 2024 zvolit termín zápisu v našem objednávkovém systému Zápisy online a k termínu se objednat z pohodlí domova. Je nutné zvolit si číslo komise – viz obrázek níže. • V objednávkovém systému Zápisy online si po zvolení termínu zápisu vyplníte elektronickou žádost o zápis do 1. ročníku (také žádost o odklad školní docházky), kterou si vytisknete doplníte potřebné údaje a s vlastnoručním podpisem odevzdáte později u zápisové komise.

 • Žádost o zápis do 1. ročníku (také žádost o odklad školní docházky), si lze vytisknout z odkazů níže a vyplnit ručně.

 • Rodiče, kteří nevyužijí možnosti objednávkového systému a neobjednají se k zápisu předem, přijdou k zápisu ve stanovené době a budou zapsáni v prvním volném termínu, ve kterém nebudou komise zapisovat objednané žáky.

 • Všechny potřebné dokumenty budou k dispozici k vyplnění v papírové podobě před zápisovými místnostmi.

Spádová oblast pro naší školu stanovená Obecně závaznou vyhláškou 3/2023 Statutárního města Havířova:


Školský obvod 2

Spádová škola: Základní škola Havířov – Město Gorkého 1/329 okres Karviná

popis:

Atriová, Eduarda Urxe, Gorkého, Jana Wericha, Janáčkova, J. A. Komenského, Koperníkova, Marxova, Máchova, Mírová, Místní, Nerudova, Příčná, Stavbařská, Tesařská, U Lesa,

U Stromovky, Vardasova, Zednická,

Hlavní třída: všechna lichá orientační č. 1 - 77

Dělnická: všechna lichá orientační č. 1 - 13


POZOR! Žák může být zapsán k základnímu vzdělávání pouze na jedné škole! Pokud zákonní zástupci zapsali dítě na jiné škole, žádost na naší škole již nepodávají!


Před podáním žádosti doporučujeme přečíst si Informace o zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2024/2025 na Základní škole Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná v dokumentu níže


Informace o zápisu 2024-25
.pdf
Stáhnout PDF • 267KB

a Kritéria zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2024/2025 na ZŠ Gorkého Havířov dostupné v dokumentu níže


Kritéria zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2024-25
.pdf
Stáhnout PDF • 240KB

Pokud chcete využít volbu termínu a přihlášení online, pokračujte kliknutím na obrázek níže (elektronické přihlašování bude spuštěno od 28. 03. 2024).Dokumenty ke stažení:


Žádost o zápis k povinné školní docházce


žádost-o-zapis-do-1-ročníku_ke-stažení_2024_orig
.pdf
Stáhnout PDF • 170KB

Žádost o odklad povinné školní docházky


zadost-o-odklad-povinne-skolni-dochazky_ke-stazeni_2024_orig
.pdf
Stáhnout PDF • 154KB

Příloha k žádosti o odklad

Žádost_odklad_příloha_2022
.pdf
Stáhnout PDF • 128KB

Další informace pro rodiče:


Je Vaše dítě připraveno na vstup do 1. třídy?

Pokud máte doma předškoláka a zajímá Vás:

Jakými hrami můžete zlepšit připravenost dítěte na zahájení školní docházky?

Chcete vědět, co má dítě umět, když se stává školákem?

Nebo máte dotazy k doporučení Vašeho dítěte z pedagogicko – psychologické poradny?

Ráda to s Vámi prodiskutuje vedoucí našeho Školského poradenského střediska – školní speciální pedagožka

Mgr. Marie Komárová


V případě zájmu si přečtěte dokument níže

Je vaše dítě připraveno na vstup do 1
.pdf
Stáhnout PDF • 232KB

Co by mělo umět dítě při nástupu do školy?

co by melo
.pdf
Stáhnout PDF • 126KB

Náměty pro rozvoj předškolního dítěte ke stažení v dokumentu níže

Náměty+pro+rozvoj+předškolního+dítěte-5
.pdf
Stáhnout PDF • 625KB

Desatero pro rodiče

desatero-1
.pdf
Stáhnout PDF • 102KB

Comments


Archiv
bottom of page