top of page

11. ročník soutěže Naše město Havířov vyhrála ZŠ Žákovská


Ve středu 5. června jsme uspořádali už jedenáctý ročník soutěže Naše město Havířov. V konkurenci osmi týmů z havířovských základních škol a z Těrlicka se jako největší znalci svého města ukázali reprezentanti ZŠ Žákovská Lukáš Sklenář, Josef Minář a Šimon Slováček. Na druhém místě skončilo družstvo ZŠ z Těrlicka ve složení Jan Witala, Dominik Bałuk a Nikolas Kubala, bronzovou medaili získali Josef Bělica, Štěpán Olšar a Christian Linet ze ZŠ Gorkého.

Naše město Havířov je znalostně dovednostní soutěží tříčlenných týmů pořádaná pro žáky druhého stupně havířovských základních škol. Její účastníci plní na několika stanovištích úkoly týkající se historie i současnosti města. Musejí prokázat znalosti z dějepisu, zeměpisu, občanské výchovy i přírodopisu, ale také poznávat osobnosti spojené s Havířovem. Letošní ročník byl tematicky zaměřen více i na kulturu.

Všichni účastníci byli za své znalosti a výkony odměněni upomínkovými předměty, které věnoval Magistrát města Havířova a členové týmů na 1. – 3. místě obdrželi poukázky na nákup sportovního vybavení.

Všem žákům děkujeme za účast v soutěži, vítězům gratulujeme a těšíme se na příští ročník.

Za organizátory Mgr. Tomáš Vlček.

 

Celkové pořadí soutěže:

1. ZŠ Žákovská

2. ZŠ Těrlicko

3. ZŠ Gorkého

4. ZŠ K. Světlé

5. ZŠ Kapitána Jasioka

6. ZŠ M. Kudeříkové

7. ZŠ M. Pujmanové

8. ZŠ Generála SvobodyComments


Archiv
bottom of page