top of page

Informace k elektronické žákovské knížce Bakaláři

Vážení rodiče,

V tomto školním roce přechází naše škola na možnost informovat Vás o dění ve škole i o prospěchu a chování Vašich dětí prostřednictvím elektronického systému Bakaláři – elektronická žákovská knížka.

V 1. pololetí školního roku budeme provozovat elektronickou žákovskou knížku v tzv. zkušebním provozu, což znamená, že budete mít možnost odkudkoliv a kdykoliv sledovat klasifikaci Vašich dětí, osobní rozvrh žáka i plán akcí školy (exkurze, kulturní a sportovní akce) prostřednictvím elektronické žákovské knížky. V tomto zkušebním provozu je i nadále platná žákovská knížka papírová (obzvláště pro omlouvání žáků z vyučování) současně s elektronickou žákovskou knížkou.

Elektronická žákovská knížka slouží také pro informaci žákům, kteří mají možnost vstupovat do prostředí své elektronické žákovské knížky prostřednictvím svých žákovských přístupových údajů.

Po nasbírání zkušeností z provozu elektronické žákovské knížky a eliminování případných nesrovnalostí v provozu bychom ve 2. pololetí školního roku 2017/2018 opustili papírové žákovské knížky a dále provozovali pouze jejich elektronickou formu.

Co potřebujete ke sledování elektronické žákovské knížky:

  • Připojení k internetu na domácím počítači (notebooku, tabletu či mobilním telefonu - odkudkoliv)

  • Přihlašovací jméno a rodičovské heslo potřebné pro vstup do elektronické žákovské knížky (získáte od třídního učitele/třídní učitelky na třídní schůzce)

  • Přihlašovací jméno a žákovské heslo potřebné pro vstup vašeho dítěte do své elektronické žákovské knížky (získáte od třídního učitele/třídní učitelky na třídní schůzce)

Rozdíl mezi přístupem rodiče a žáka do webové aplikace Bakaláři:

  • Žák nemá povoleno zasílání zpráv v záložce Komens, může si pouze prohlížet své známky

  • Rodič může prostřednictvím záložky Komens zasílat zprávy třídnímu učiteli, kterémukoliv vyučujícímu, vedení školy

Pro méně zdatné uživatele internetu nabízíme přehledný návod na použití elektronické žákovské knížky na této stránce.

Upozornění!

Své přístupové údaje do elektronické žákovské knížky pečlivě uschovejte, aby nemohly být zneužity cizí osobou. Svá hesla nesdělujte ani svým dětem.

Aplikace Bakaláři v mobilních telefonech

Pokud si stáhnete z Obchod Play aplikaci Bakaláři a nainstalujete ji do svého mobilního telefonu s operačním systémem Android, je pro první přihlášení potřeba zadat adresu serveru Bakalářů pro naší školu: https://zsgh.bakalari.cz a teprve potom zadávat své přihlašovací jméno a heslo.

Přihlašovací údaje rodičů (žáků) pro přístup k elektronické žákovské knížce z webu jsou stejné pro přístup z jakéhokoliv zařízení (z PC, z notebooku, z tabletu, z mobilního telefonu).

Archiv
bottom of page