top of page

Úprava výuky 21. 09. 2017

Úprava výuky 21. 09. 2017

Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná

O Z N Á M E N Í

Vážení rodiče,

z důvodu konání vzdělávací akce pro pedagogy školy v rámci projektu OP VVV Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ v oblasti Inkluze jsme nuceni upravit dobu ukončení vyučování ve čtvrtek 21. 09. 2017 pro žáky takto:

1.-5. ročník ukončí výuku v 11,00 hodin - odstravování ve ŠJ 11,00-11,30 hodin (pro žáky stravující se ve školní jídelně)

6.-9. ročník ukončí výuku v 11,30 hodin - odstravování ve ŠJ 11,30-12,00 hodin (pro žáky stravující se ve školní jídelně)

Provoz školní družiny bude přizpůsoben úpravě vyučovací doby, jinak bez změny.

Děkujeme za pochopení.

V Havířově 18. 09. 2017

Vedení ZŠ Gorkého

Archiv
bottom of page