top of page

Distanční výuka na ZŠ Gorkého Havířov ve dnech 14. 10. - 23. 10.


Rozhodnutím MZ ČR ze dne 12. 10. 2020 byly od 14. 10. 2020 uzavřeny školy pro vstup žáků a byl nařízen přechod na distanční vzdělávání.

Z uvedeného důvodu ve dnech 14. 10. – 23. 10. 2020 pokračuje naše škola ZŠ Gorkého Havířov v distančním způsobu vzdělávání.

Třídní učitelé a vyučující jednotlivých předmětů budou pokračovat v distančním vzdělávání na tuto dobu nezbytně nutnou.


Školní jídelna na dny 14. 10. – 23. 10. 2020 automaticky odhlašuje obědy všem strávníkům. Žáci, kteří mají zájem o odběr obědů ve školní jídelně do jídlonosičů v době distanční výuky, si musí přihlásit obědy nejpozději do zítřka - 14. 10. do 12:00 hodin. Odběr obědů přihlašujte telefonicky na t.č. 597 578 829, 597 578 594 nebo na emailové adrese: jidelna@zsgh.cz. Instrukce k době a organizaci vyzvedávání obědů Vám sdělíme prostřednictvím informačního systému Bakaláři a na webu školy.

V případě, že nemáte technické možnosti ke spojení se s vyučujícími prostřednictvím internetu (Bakaláři, email atd.), kontaktujte školu osobně nebo telefonicky v pracovní dny na t.č. 597 578 828, nebo 602 166 473, kde si domluvíte jiný způsob plnění distanční výuky.

O dalších skutečnostech Vás budeme informovat.

Mgr. Igor Zaťko

ředitel školy

Комментарии


Archiv
bottom of page