První den ve škole

 

      A opět je po prázdninách a začíná škola. Vstupujeme do nového školního roku 2019/2020. Věříme, že společným úsilím žáků, učitelů i rodičů se nám podaří v novém školním roce vše úspěšně zvládnout.

      A jaký byl první den pro naše prvňáčky?

      Děti v prvních třídách přivítaly jejich třídní učitelky - Milena Nováková a Zuzana Kowalová. Třídy 1. A i 1 .B byly pěkně vyzdobené a na lavicích byly připraveny dárečky z magistrátu. Prvňáci přišli do školy s krásnými aktovkami, kornouty se sladkostmi a kytičkami. Doprovázeli je rodiče, prarodiče, sourozenci a přátelé.

      Děti se pěkně usadily a nedočkavě čekaly na první hodinu ve škole. Většina dětí se již těšila do školy, ale objevily se i slzičky, které paní učitelky milým slovem rozptýlily. Dětem popřál hodně úspěchů pan ředitel, paní zástupkyně a také zástupce z magistrátu – náměstkyně primátora města   Mgr. Jana Feberová.

     Přejeme všem dětem a vyučujícím hodně úspěchů a radosti ve školním roce.

 

 

 

 

Please reload

June 24, 2020

June 15, 2020

Please reload

Archiv
Please reload

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com